บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

"ซันสมายด์" เราบริการท่องเที่ยวครบวงจร

บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
245-247 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
081-868-2002
จันทร์ - ศุกร ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
sunsmiletravel01@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ตรัง สตูล หลีเป๊ะ นอนตรังก่อน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ตรัง สตูล หลีเป๊ะ นอนตรังก่อน 4 วัน 2 คืน
6,969฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน
 • ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย
 • อำเภอกันตัง
 • วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง
 • สถานีรถไฟกันตัง
 • พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
 • ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย
 • KANTANG STREET ART
 • ดำน้ำเกาะอาดัง
 • เกาะหลีเป๊ะ
SBT-102-559

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 จุดนัดพบ ณ BIG C ลาดพร้าว
 • 18.00

  คณะพร้อมกัน ณ  จุดนัดพบ ณ  BIG C ลาดพร้าว มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

 • 19.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดตรัง โดยรถโค้ชปรับอากาศ

วันที่ 2 จังหวัดตรัง – ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย – อำเภอกันตัง – วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง - สถานีรถไฟกันตัง – พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี – ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย – KANTANG STREET ART – เมืองตรัง
 • 08:00

  เดินทางถึง จังหวัดตรัง  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ตรัง จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ตรังหรือเมืองทับเที่ยงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ จังหวัดตรังในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรังเป็นจังหวัดแรกที่มีต้นยางพารามาปลูก โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นำพันธุ์ยางพารามาจากมาเลเซียและในตรังยังมีต้นยางพาราต้นแรกอีกด้วยจังหวัดตรังเป็นจังหวัดหัวเมืองอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  ชายฝั่งทะเลตะวันตก

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า แบบติ๋มซำ

  นำคณะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตรัง  ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย  (Tham Kong Yia Shrine) ตั้งอยู่บนถนนเพลินพิทักษ์ เป็นศาลเจ้าที่คนส่วนมากนิยมมากราบไหว้ขอพร  ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย ชาวบ้านเรียกว่า โรงพระท่ามกงเยี่ย  นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง 

  นำท่านเข้าสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง (Kantang Hot Spring Forest Park) จ.ตรัง บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอยู่ในท้องที่บ้านควนแคง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน้ำราบ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แวะถ่ายรูป สถานีรถไฟกันตัง (Kantang Railway Station) เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายชุมทางทุ่งสง–กันตัง ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าค่าย ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จ.ตรัง 

  แวะชม พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (Ratsada Museum Kantang) เดิมเป็นจวนเจ้าเมืองหรือบ้านพักของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการเมืองตรัง เป็นภายในบ้านจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของพระยารัษฎาฯ เหมือนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่

  แวะชม ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย (1St Para Rubber In Trang) ตั้งอยู่ริมถนนที่ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

  แวะถ่ายภาพชิคๆที่ Kantang Street Art 2019 ภาพศิลป์ ภายใต้แนวคิด "วิถีกันตัง Colourful" บนถนนสายต่างๆ เทศบาลเมืองกันตัง ได้ร่วมกับกลุ่ม YEC ตรัง จัดการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง KantangStreetArt2019 จำนวน 12 จุด 

วันที่ 3 ตรัง – ท่าเรือปากบารา จ.สตูล – นั่ง PRIVATE SPEED BOAT – ดำน้ำเกาะอาดัง – เกาะหลีเป๊ะ – THE CLIFF LIPE หรือ IDYLLIC CONCEPT RESORT
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

 • 08.00

  เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อำเภอละงู จ.สตูล

 • 10.00

  ถึง ท่าเรือปากบารา จ.สตูล รอลงเรือสู่ เกาะหลีเป๊ะ

 • 11.30

  ลงเรือ PRIVATE SPEED BOAT สู่ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เกาะหลีเป๊ะ หรือ เกาะลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดสตูล อยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง ห่างจากแผ่นดินของจังหวัดสตูล 85 กิโลเมตร เขตอำนาจการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาในจังหวัดสตูล เป็นชายหาดบนเกาะที่อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใสสะอาด สวยงาม เป็นเกาะที่เงียบสงบ และมีน้ำที่ตื้นเขิน บริการอาหารกลางวัน  แบบกล่อง 

  ดำน้ำชมปะการัง ใกล้ชิดปลาทะเล ☞ เกาะอาดัง คำว่า “อาดัง” มาจากคำเดิมในภาษามลายูว่า “อุดัง” มีความหมายว่า “กุ้ง” เพราะบริเวณนี้เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งทะเลมีเนื้อที่เกาะประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะกลางทะเลอันดามัน เป็นเกาะที่มีความใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากเกาะตะรุเตา เกาะนี้มีหาดทรายละเอียดสวยงาม รอบเกาะมีเกาะเล็กๆ หลายเกาะ เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะดง เกาะหินงาม และเกาะยาง เป็นเกาะที่เหมาะสำหรับการดำน้ำ นำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

วันที่ 4 THE CLIFF LIPE หรือ IDYLLIC CONCEPT RESORT – นั่ง SPEED BOAT สู่ท่าเรือปากบารา สตูล – กรุงเทพฯ BIG C ลาดพร้าว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.30

  ลงเรือ SPEED BOAT สู่  ท่าเรือปากบารา  พร้อมชมวิวที่สวยงามของทะเลอันดามัน ....

 • 11.00

  ถึง ท่าเรือปากบารา

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังรับประทานอาหารกลางวัน เตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.30 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถ ชมวิวสองข้างทาง ä อิสระอาหารเย็น ระหว่างทางกลับกรุงเทพฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก.

 • 23.30

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ   BIG  C ลาดพร้าว 

เงื่อนไข

 • ค่ารถบัสปรับอากาศไป-กลับ และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ                                       
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                                       
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ