บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

"ซันสมายด์" เราบริการท่องเที่ยวครบวงจร

บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ้ง แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
245-247 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
081-868-2002
จันทร์ - ศุกร ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
sunsmiletravel01@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเชียงราย ม่วนใจ๋แต้ๆ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเชียงราย ม่วนใจ๋แต้ๆ 3 วัน 2 คืน
2,699฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน
 • ไร่บุญรอด
 • วัดร่องขุ่น
 • วัดร่องเสือเต้น
 • วัดห้วยปลากั้ง
 • อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
 • ไนท์บาร์ซ่า
SBT-323-411

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 รับสนามบินแม่ฟ้าหลวง / บขส.เชียงราย + ไร่บุญรอด + วัดร่องขุ่น + วัดร่องเสือเต้น + วัดห้วยปลากั้ง + อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย +ไนท์บาร์ซ่า + ส่งที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 09.00

  ท่านเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย/บขส. ให้การต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมออกเดินทางโดย รถปรับอากาศ  

 • 09.30

  เข้าชม ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ ภายในไร่ ปลูกพืชหลายชนิดตามควาเหมาะสมกับสภาพดิน ชมเทศกาลงานบอลลูน Singha Park Chiangrai Balloon Fiesta 

 • 11.00

  ชมวัดร่องขุ่น ชมความงามของศิลปะล้านนาประยุกต์ที่ออกแบบสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ลายปูนปั้นที่ปราศจากการแต้มสี ประดับด้วยกระจกที่มีความสวยงามแปลกตา และความงดงามของภาพวาดฝาผนัง

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านลานไม้หอม หรือเทียบเท่า

 • 13.30

  ชม วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ วัดนี้เริ่ม ก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์จนกระทั่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและสร้างวัดดังกล่าว ด้วยว่าพระอาจารย์พบโชคมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ในการทำนายทายทัก  ซึ่งปรากฏว่าผู้คนที่มาดูดวงส่วนใหญ่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตน แล้วประสบความสำเร็จจึงมีคนมาทำบุญที่วัดแห่งนี้มากขึ้น

 • 15.00

  ชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์เป็น        เอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง เป็นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์
  ของ “นายพุทธา  กาบแก้ว”  หรือ “สล่านก”  ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

 • 16.30

  นำท่านเดินทางกราบสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย ผู้สร้างเมืองเชียงราย      เพื่อความเป็นสิริมงคล

 • 18.00

  นำท่านเที่ยวชม เชียงรายไนท์บาร์ซ่า ชม ชิม ช้อป อาหารและสินค้ามากมาย หรือเดิน ถนนคนเดินเชียงราย  (กรณีเดินทางตรงวันเสาร์-อาทิตย์) อิสระอาหารมื้อเย็นให้ท่านได้สัมผัสกับอาหารและบรรยากาศของศิลปะ วัฒนธรรมล้านนา
  พิเศษ!! เดินทางช่วง 27  ธันวาคม 2562 – 19 มกราคม 2563  ให้ทุกท่านได้เที่ยวชม เทศกาลงานดอกไม้งาม ครั้งที่ 16  ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย ชมความงามของดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ดอกทิวลิป, ดอกลิลลี่, ดอกไฮเดรนเยียร์, ดอกกล้วยไม้, ดอกเบญจมาศ, ดอกนาร์ซิสซัส ดอกกุหลาบพันปี, ดอกไซคลาเมน , ดอกบิโกเนีย ฯลฯ ที่บานสะพรั่งหอมตลบอบอวลไปทั่วบริเวณ

 • 21.00

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐานในเมืองเชียงราย ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย  

เงื่อนไข

รถเก๋งหรือรถตู้ปรับอากาศวีไอพี 9 ที่นั่ง  

***หมายเหตุ : เดินทาง 2-3 ท่าน ใช้รถเก๋ง

เดินทาง 4 ท่านขึ้นไปใช้รถตู้

- เครื่องดื่มและอาหารตามที่ระบุในรายการ

- อาหารว่างระหว่างการเดินทาง

- ที่พักเชียงราย  2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน

- ค่าประกันอุบัติเหตุเดินท่านละ  1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม์

- ไกด์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

- ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่ามินิบาร์,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม

- ค่าธรรมเนียมต่างชาติ เข้าชมวัดร่องขุ่นท่านละ 100 บาท

***หมายเหตุ : เดินทาง 2-3 ท่าน ไม่มีไกด์ให้บริการ (เพิ่มไกด์ท่านละ 500 บาท ต่อวัน) เดินทาง 4 ท่านขึ้น มีไกด์ให้บริการ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ